Splošni pogoji

Splošni pogoji spletne trgovine NajNaj so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu
potrošnikov.


Ponudnik: Protig plus d.o.o.
Uporabnik: Vsak obiskovalec, ki opravi nakup preko spletne trgovine najnaj.shop
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti
uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Trgovino najnaj in kupcem. Kupca
zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupec je ob oddaji naročila
vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo
seznanjenost z njimi.


Ponudba izdelkov Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba ažurira in spreminja
pogosto in hitro.
Postopek nakupa

 1. Če kupec želi izdelek kupiti, izbere izdelek in ob njem klikne na
  »DODAJ V KOŠARICO«. Izdelek bo dodan v nakupovalno košarico.
 2. Ko bo kupec izdelek dodal v nakupovalno košarico, se bo desno na strani prikazal
  zavihek, kjer je seznam vseh trenutno naročenih izdelkov. Z nakupovanjem ostalih izdelkov
  lahko kupec nemoteno nadaljuje in dodaja izdelke iz spletne trgovine v košarico.
 3. Ko kupec želi nadaljevati nakup ali spremeniti količine izdelkov, ki se prikazuje desno
  zgoraj, klikne na povezavo »KOŠARICA« in/ali »NA BLAGAJNO«.
 4. Kupec pregleda izdelke v svoji nakupovalni košarici, ki jih želi kupiti. Če želi katerega koli
  odstraniti, klikne na križec v ustrezni vrstici izdelka. Če želi spremeniti naročeno količino
  izdelka, vpiše želeno količino.
 5. V drugem koraku vnese svoje osebne podatke, izbere način dostave in način plačila ter
  dopiše morebitne opombe. Z vpisom in oddajo osebnih podatkov na tej strani se strinja, da
  trgovina naj naj prejme in obdeluje prejete podatke.
 6. V naslednjem koraku kupec še enkrat pregleda naročilo. Za nadaljevanje nakupa klikne
  na povezavo »Kupite sedaj«.
  Naročilo je oddano.
  Kupec bo prejel e-sporočilo, ki bo potrdilo njegovo naročilo. Potrudili se bomo, da bo čim
  prej
  prejel naročene izdelke. Če ima kupec kakršno koli vprašanje v zvezi z naročilom, nas lahko
  pokliče na telefonsko številko 031 422 232
  V primeru nezmožnosti dobave naročenega izdelka (v predvidenem času), bomo kupca o
  predvidenem roku dobave pisno ali ustno obvestili.
  Dostava
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v obljubljenem času. Stroški dostave
  so odvisni od količine in so jasno prikazani ob zaključku naročila.
  Pravica potrošnika (kupca) do odstopa od pogodbe
Potrošnik (navedeno velja izključno za
  fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema
  izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za
  svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik
  in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
  Odstop od pogodbe lahko potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: [email protected].
  V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne ali po pošti na naslov
  prodajalca ali ga osebno prinese na isti naslov. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za
  odstop od pogodbe se ne šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
  V primeru, ko kupec poškoduje ali spremeni originalno embalažo izdelka, ga lahko terjamo
  za odškodnino. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje

vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in
delovanja blaga. V tem primeru lahko kupca terjamo za odškodnino.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila
artiklov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od
teže in vrednosti pošiljke.


Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po
obvestilu o odstopu od pogodbe (nakupa). V primeru, da bodo izdelki prispeli poškodovani
zaradi neustrezno zaščitene pošiljke, lahko kupca terjamo za odškodnino. Za pravočasno
vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega
roka za vračilo.


Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni
od prejema sporočila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil
kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in Tgovina Naj
naj zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani
znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu
kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje
urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
GarancijaArtikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu.
Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa.
Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o
garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru
lahko kupec kontaktira Trgovino Naj naj, ki bo zagotovila ažurno informacijo.
Za hitro in učinkovito reševanje garancijskih zahtevkov nas naj kupec pisno obvesti na
[email protected] o nastali škodi in zagotovi slike, opis ter druge podobne informacije,
če je to potrebno.


Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na
garancijskem listu.


Stvarna napak

za stvarno napako gre kadar:

• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za
njegovo normalno rabo ali za promet,
• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno
rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti
znana,
• artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma
predpisane,
• je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je
bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Primernost izdelka se ugotavlja s preverjanjem z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste,
hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti
v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla.
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne
napake svoje izpolnitve.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti
prodajalca v roku 14 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da
stvar pregleda.


Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora
izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati,
da:

• odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
•blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.


V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode,
zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov,
ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. Omenjene pravice
potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora
podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in

 1. člena zakona ZVPot.
  Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem
  prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
  Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o
  varstvu potrošnikov.
  Veljavnost ponudbe
 2. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so z
  DDV. Cene v spletni prodajalni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike so lahko
  samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
  Varnost
 3. Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito
  prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.
  Izključitev odgovornosti
 4. V nobenem primeru Trgovina Naj naj ni odgovorna za slučajno,
  posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletne
  strani.
  Dostopnost informacij
 5. Trgonina Naj naj se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje
  pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
 6. – Podatki o podjetju
 7. – Kontaktni
  podatki
 8. – Bistvene lastnosti artiklov
 9. – Pogoji dostave
 10. – Cene
 11. – Informacijo o morebitnih
  dodatnih stroških dostave
 12. – Časovno veljavnost ponudbe
 13. – Rok, v katerem je možno
  odstopiti od nakupa in pogoje za odstop
 14. – Pojasnilo postopka s pritožbo
  Varovanje osebnih podatkov in GDPR
 15. Trgovina Naj naj se zavezuje k trajnemu varovanju
  vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-2 in GDPR. Navedene osebne podatke
  se uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva,
  ponudb, računov) in za potrebno komunikacijo s kupcem.
  Uporabnikovi podatki se bodo skrbno hranili in se v nobenem primeru ne bodo predali
  nepooblaščenim osebam.
  Omejitev odgovornosti
 16. trgovina Naj naj se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti
  ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko
  lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti
  podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu

omogočili odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.
Pritožbe in sporiV primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže telefonsko na
telefonsko številko 031 422 232 ali po elektronski pošti na [email protected]. Postopek
obravnave pritožbe je zaupen.
Pogoji veljajo od 14.11.2022
POSTOPKI RAVNANJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V SPLETNI TRGOVINI
(GDPR)


POPIS ZBIRK OSEBNIH PODATKOV – EVIDENCE DEJAVNOSTI

Upravljavec spletne
trgovine in osebnih podatkov je lastnik spletne trgovine Protig plus d.o.o., zastopnik Gregor
Kraner.
V spletni trgovini se obdelujejo osebni podatki, ki so potrebni za izvedbo naročila: ime,
priimek, naslov za dostavo, podatke o naročenem izdelku, plačilo, način plačila ter
telefonska številka in enaslov, da se kupca lahko obvesti o prejemu in obdelavi naročila. Teh
podatkov se ne obdeluje za noben drug namen. Glede na veljavne računovodske zahteve se
podatki hranijo še deset let po izdaji računa.


VARNOSTNE POLITIKE IN IZVAJANJE

Protig plus d.o.o. se zavezuje k ščitenju zasebnosti
uporabnikov spletne trgovine in za tehnološko podporo tej varnosti. Prenos vseh osebnih
podatkov je zaščiten z varnim SSL protokolom. Osebni podatki uporabnikov spletne trgovine
se shranjujejo v elektronski obliki na računalniku, ki je zaščiten pred zlorabo s protivirusnimi
programi, ki se redno posodabljajo.Za varnost shranjenih podatkov je poskrbljeno z
različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav,
preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje
vdorov.
Dostop do osebnih podatkov je zaščiten z geslom in uporabniškim imenom za naslednje
pooblaščene osebe: Gregor Kraner


POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKAZ

upoštevanjem splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in
nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, lahko posameznik kadarkoli
zahteva:
• Odjavo od prejemanja elektronskih novic s posredovanjem pisne zahteve na naslov:
Protig plus d.o.o., Prešernova ulica 4, 9240 Ljutomer ali na elektronski naslov
[email protected]. Po odjavi se podatki izbrišejo.
• Popravek osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov
[email protected]

• Trajen izbris osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na
elektronski naslov [email protected]

• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov s posredovanjem pisne
zahteve na elektronski naslov [email protected]


V primeru, da posameznik meni, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov,
lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov.
POROČANJE V PRIMERU VARNOSTNEGA INCIDENTAV primeru varnostnega incidenta
(izguba podatkov, dostop nepooblaščenim osebam) o tem poroča v roku 72 ur odgovorna
oseba Gregor Kraner informacijskemu pooblaščencu.

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaNazaj v trgovino